menu

Bonus Topup 5% yang Tiada Had

Bonus Topup

Bonus deposit 5% tanpa had.

Syarat-Syarat Promosi

  • Bonus ini mesti memenuhi keperluan turnover 2 kali sebelum menyerahkan permintaan pengeluaran. Klik di sini untuk melihat contoh pengiraan keperluan jumlah pengeluaran.
  • Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan sebarang akaun pendua atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.