menu

Bonus 30% Kepada Ahli Baru

Bonus Ahli Baru

Ahli baharu menikmati 30% bonus deposit pertama.

Syarat-Syarat Promosi

  • Bonus ini mesti memenuhi keperluan turnover 5 kali sebelum menyerahkan permintaan pengeluaran. Klik di sini untuk melihat contoh pengiraan keperluan jumlah pengeluaran.
  • Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan sebarang akaun pendua atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.